Edukans werkt aan een grote én meerdere kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Vooral in Afrika, het continent met globaal gezien de grootste noden.

Projecten zijn voor ons samenwerkingsverbanden met lokale partners. Ieder doet zijn deel in een project. Ook financiëel. Samen met de partners bekijken we de noden in functie van een betere kwaliteit en duurzame oplossing. Afgelijnde projecten hebben doelstellingen binnen een eindigende tijdslimiet.

Een goede school of opleiding vraagt een globale aanpak. Met het concept Sterscholen zetten we vijf punten in de kijker: beter opgeleide leerkrachten en aangepast pedagogisch materiaal, een beter bestuurde school, betrokken ouders en leerlingen, een goede infrastructuur en een ecologische en duurzame school. Steeds rekening houdende met de zeer lokale context. Zowel meisjes als jongens moeten gelijke kansen krijgen. Omdat onderwijs en vorming de kans van hun leven is.

Concreet betekent dit dat we investeren in schoolborden of schoolbanken voor de klassen. Soms gaat het over het bijscholen van leeraren en om het aanmaken van pedagogisch materiaal. In vele gevallen wordt ook het secretariaat en het beheer van de school beter gestuurd met aangepaste computers of het bijhouden van leerlingenfiches. Of wordt het dak hersteld. We willen ook dat ouders betrokken zijn en dat de leerlingen een leerlingenraad opzetten. Meisjes aanmoedigen om naar school te gaan is eveneens een werkpunt.

Edukans werkt samen met andere verenigingen, organisaties of feitelijke verenigingen in Vlaanderen om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Wie zijn onze partners ?

Partners zijn altijd bestaande lokale verenigingen, inrichtende machten, scholen die Het zijn door de overheid erkende instellingen of verenigingen met reeds enkele jaren ervaring. Ze worden door de gemeenschap gedragen. Ouders en de lokale bevoking geven hun vertrouwen aan de school of insteling.

Partners zijn :

  • scholen of scholengroepen
  • Instellingen of instanties die met kinderen, jongeren werken
  • Scholen « bijzonder onderwijs »
  • Jobgerichte vormingen en opleidingen
Edukans Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin