edukans organisatie

Onze organisatie

Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteitsinitiatief met oude roots van expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk, ontstaan uit een traditie van de Benedictijnenmonniken van Sint-Andries. Scholen en leerkrachten in Afrika en Azië helpen is ons leidmotief. Van onderen uit en daar waar er een grote nood is. Steeds in samenspraak met de lokale partners. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap. Steeds om scholen en kansarme kinderen en jongeren te helpen in Afrika en elders in het Zuiden. Netwerken, samenwerken, expertise aantrekken en inzetten, met anderen uitwisselen om de kwaliteit van het onderwijs te steunen en te verbeteren zijn onze bijkomende instrumenten met als doel : meer kinderen in beter onderwijs ! [Lees meer...]
edukans onze werking

Onze werking

Edukans is een vzw, een vereniging van vooral vrijwilligers, gemotiveerde mensen en mensen met expertise in het onderwijs maar ook op velerlei vlak. De Leden van de Raad van Bestuur : P. Jacques Fobe (voorzitter) , P. Jean-Marie Christiaens, Notaris Francis Willems, Kris Fierens (afgevaardigde bestuurder). De dagelijkse werking wordt verzekerd met de Afgevaardigde Bestuurder (Kris Fierens) en de Campagnecoördinator voor Schoenmaatjes (Parel De Geest) De leden van de Raad van Bestuur zijn actief betrokken in de werking. De leden van de Algemene Vergadering geven de richting van de vereniging aan en controleren ze, ze geven advies en aanbevelingen. Een team van vrijwilligers staat ter beschikking voor diverse taken. [Lees meer...]

Onze Visie

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is, het niet veilig is op school of de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er. Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft. [Lees meer...]
Edukans Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin