edukans organisatieEdukans vzw is een onderwijs- en solidariteitsinitiatief met oude roots van expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk, ontstaan uit een traditie van de Benedictijnenmonniken van Sint-Andries.

Scholen en leerkrachten in Afrika en Azië helpen is ons leidmotief. Van onderen uit en daar waar er een grote nood is. Steeds in samenspraak met de lokale partners. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap. Steeds om scholen en kansarme kinderen en jongeren te helpen in Afrika en elders in het Zuiden.

Netwerken, samenwerken, expertise aantrekken en inzetten, met anderen uitwisselen om de kwaliteit van het onderwijs te steunen en te verbeteren zijn onze bijkomende instrumenten met als doel : meer kinderen in beter onderwijs !

Edukans is de nieuwe naam van Satimo (Sain-André Tiers Monde) een vzw met 40 jaar ervaring, ontstaan uit de abdij van Zevenkerken. Aanvankelijk steunde deze vzw de missionnerende werking van de paters benedictijnen in Katanga, Congo. En later ging de steun ook naar het ontwikkelingswerk van de monniken en de vele bevriende organisaties in andere landen en continenten. Begin jaren 2000 sloot de vereniging zich aan bij de ontwikkelingsvereniging Volens met haar vele ontwikkelingswerkers, vrijwilligers en projecten. Sinds 2014 spitst de vzw haar werk opnieuw toe op onderwijs en vorming en brengt ze de expertise van ontwikkelingsdeskundigen en haar netwerk mee.

edukans old logo

Edukans werkt samen met Edukans Nederland voor eenzelfde doelstelling. Samen willen ze de globale doelstelling « meer kinderen in beter onderwijs in het Zuiden » bewerkstelligen. Ieder brengt zijn expertise in en hun gemeenschappelijke werking op terrein is complementair . Regelmatig overleg en samenbrengen van ervaringen is de regel. We willen samenwerken om de impact van onz acties te vergroten.

 

Edukans Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin