edukans onze werking

Edukans is een vzw, een vereniging van vooral vrijwilligers, gemotiveerde mensen en mensen met expertise in het onderwijs maar ook op velerlei vlak.

De Leden van de Raad van Bestuur :

P. Jacques Fobe (voorzitter) , P. Jean-Marie Christiaens, Notaris Francis Willems, Kris Fierens (afgevaardigde bestuurder).

De dagelijkse werking wordt verzekerd met de Afgevaardigde Bestuurder (Kris Fierens) en de Campagnecoördinator voor Schoenmaatjes (Parel De Geest)

De leden van de Raad van Bestuur zijn actief betrokken in de werking. De leden van de Algemene Vergadering geven de richting van de vereniging aan en controleren ze, ze geven advies en aanbevelingen.

Een team van vrijwilligers staat ter beschikking voor diverse taken.

Dagelijkse werking

Kris Fierens

Kris Fierens

Afgevaardigde Bestuurder
Parel de Geest

Parel de Geest

Coordindator Schoenmaatjes
Hellen Tielemans

Hellen Tielemans

Vrijwilligster Schoenmaatjes en Administratie
John Meyers

John Meyers

Vrijwilliger Projecten en post
Viviane Meyns

Viviane Meyns

Vrijwilligster projecten Congo en Administratie

Edukans Facebook
Twitter
Instagram
Linkedin